Wij hechten veel waarde aan transparantie

WIJ STREVEN NAAR OPENHEID EN TRANSPARANTIE

Consumenten, dierenwelzijnsorganisaties, politiek: in Nederland is de behoefte aan meer achtergrondinformatie en transparantie bij de productie van voedingsmiddelen de afgelopen jaren toegenomen. De vleesindustrie staat daarbij steeds weer in het middelpunt van een kritische publieke opinie. Als eerste bedrijf in deze sector wil Vion, door middel van een betere informatievoorziening, voldoen aan de wens van de maatschappij tot meer transparantie.

Op deze website informeert Vion u in detail over het productieproces van rund- en varkensvlees en publiceren wij doorlopend de documentatie van certificeringen, controles en audits van alle Vion-locaties in Nederland. Ook geven we informatie over de officiële slachtdier- en vleeskeuringen van de aan Vion geleverde en bij Vion geslachte dieren.

Wij leggen onze processen vast

Van de levering van de dieren tot aan de verzending van de producten aan klanten: het transparantie-initiatief van Vion in Nederland en Duitsland (www.vion-transparenz.de) biedt behalve onze klanten, leveranciers en partners ook consumenten inzicht in vrijwel alle processen.

Objectieve keuringsresultaten vormen de basis

Dagelijks worden in de Vion-bedrijven talrijke controles uitgevoerd door zowel overheidsdierenartsen als onze afdeling kwaliteit. De resultaten worden doorlopend in onze databanken opgeslagen. De recente resultaten publiceren wij in de vorm van een grafische samenvatting of een originele kopie. Klik hier voor het actuele overzicht.

Nieuws

DIERENWELZIJN | World Veterinary Association onderscheidt Anoxia-dierenarts Anette van der Aa

WVA-prijs voor beslis-ondersteuner euthanasie in de varkenshouderij.

Het bestuur van de World Veterinary Association heeft de Animal Welfare Award 2019 uitgereikt aan Anette van der Aa. De Nederlandse dierenarts, die werkt voor Anoxia, krijgt de onderscheiding voor het ontwikkelen van de ‘beslis-ondersteuner euthanasie’. Dat is een tool die varkenshouders gebruiken bij de beslissing om een zwak dier al of niet te euthanaseren.

Lees meer

PROJECT ESBLAT | Draagt ons varkensvlees bij aan de verspreiding van antibiotica resistentie?

Antibiotica worden wereldwijd gebruikt om bacteriële infecties te bestrijden bij mens en dier. Farmaceutische bedrijven verstrekken hiervoor aan beiden dezelfde antibiotica. Dit heeft tot een intensieve discussie geleid over het toedienen van antibiotica bij vee. Wanneer vee antibiotica krijgt, ontstaat het risico dat er antimicrobiële resistentie (AMR) optreedt bij bacteriën, die zich vervolgens verspreidt naar de mens via, bijvoorbeeld, vlees. Om de eventuele gevolgen hiervan voor de volksgezondheid te beperken, is het nodig te weten welke rol vlees speelt bij de overdracht van AMR.

Lees meer

DIERENWELZIJN | Vion niet betrokken in dierenwelzijnspublicaties NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceert vandaag (19-6-2018) een persbericht over dierwelzijnsafwijkingen die zijn geconstateerd bij Nederlandse slachterijen.

Geen van deze afwijkingen heeft betrekking op een locatie van Vion.

Lees meer

MVO | Vion publiceert MVO-rapport 2017

Ons eerste MVO-rapport, gepubliceerd in april 2017, werd door alle belanghebbenden goed ontvangen en heeft in de bedrijfstak inmiddels navolging gekregen. In het tweede MVO-rapport hebben we de thema’s verbreed, van het deel van de waardeketen waarin wij actief zijn naar de totale keten. We hebben onze onderwerpen en verwante initiatieven ook verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarnaast hebben we twee belangrijke maatschappelijke kwesties opgenomen in het rapport: de milieuaspecten van veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen door de vleesproductieketen.

Lees meer

TRANSPARANTIE | Vion wint Kristalprijs voor de snelste stijger 2017

Vion heeft gisteravond tijdens de Kristalprijsceremonie in Driebergen de Kristalprijs 2017 voor de snelste stijger op de Transparantiebenchmark van Nederland gewonnen voor haar MVO-verslag 2016. Francis Kint, CEO Vion: “Vion is heel trots en blij met het winnen van deze prijs. Het is een erkenning voor ons werk, onze durf en onze prestaties en voor de sector een enorme stimulans.”

Lees meer

VIDEO'S

In een video laten we zien hoe de varkensslacht en verwerking verloopt. Bij de beelden wordt uitleg gegeven door Derk Oorburg, dierenarts en directeur kwaliteit Vion Nederland.

In een video laten we zien hoe het proces van de runderslacht verloopt. Het wordt uitgelegd door Dr. Anne Hiller, dierenarts en directeur kwaliteit Vion Duitsland.