terug

ISO 9001:2015 – International Organisation for Standardisation

   

Als kwa­li­t­eits­ma­nage­ment­systeem heeft Vion de DIN EN ISO 9001:2015 geïm­ple­men­te­erd. De pijlers van deze norm zijn: klant­te­v­re­den­heid, con­ti­nue ver­be­te­ring van de pro­duc­tiepro­ces­sen en pro­duc­ten en risicogebaseerde aanpak. Meer in­for­ma­tie vindt u op www.iso.org.

De certificaten en auditverslagen vindt u op de pagina’s van de individuele Vion-locaties