terug

Levende keuring bij aankomst in de slachterij

Als de dieren in de slachterij aankomen, worden ze individueel gekeurd door daartoe opgeleide dierenartsen van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Deze dierenartsen letten speciaal op de gezondheid en het welzijn van de dieren. Alleen gezonde dieren mogen worden geslacht en het welzijn van alle dieren wordt bewaakt. Als er reden is om aan de gezondheid en/of welzijn van een dier te twijfelen, dan voert de dierenarts extra onderzoek uit. De keuring van levende dieren is een belangrijk element in het borgen van de veiligheid van het vlees voor de consument. Naast aandacht voor de veiligheid van het voedsel, wordt ook nauwkeurig onderzoek gedaan door de overheidsdierenarts op geschiktheid voor het slachtproces. Indien nodig wordt met extra aandacht en lagere snelheid geslacht.

De keuringsresultaten van de levende keuring zijn in onderstaande grafieken samengevat. In het archief vindt u de keuringsresultaten van de vorige kwartalen en jaren.