De Groene Weg

De Groene Weg B.V.

De Gro­ene Weg is een doch­te­ron­der­n­eming van Vion en sinds 1981 Neder­lands markt­lei­der op het ge­bied van in­ko­pen, pro­du­ce­ren en ver­waar­den van bio­lo­gisch rund- en var­kens­v­lees. De Groene Weg heeft 12 slagerijen door heel Nederland. 

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de organisatie, au­dit­rap­por­ten, rapporten over proces- en product opmerkingen (gebundeld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

De Groene Weg B.V.
Den Sliem 1
7141 JE Groenlo
contact