Vion Retail Nederland

Vion Retail Nederland

Vion Retail Nederland is de in- en verkooporganisatie binnen Vion voor vleesproducten voor retailers in Nederland. De producten worden geproduceerd bij Vion Retail Groenlo. Daarnaast zijn de slagers die werkzaam zijn in de slagerij-afdelingen van de Nettorama in dienst bij Vion Retail Nederland.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de organisatie en rapporten over proces- en product opmerkingen (gebundeld per kwartaal).

Vion Retail Nederland
Den Sliem 1
7141 JE Groenlo
contact