terug


Hoe wij kwaliteit borgen

De kwaliteitsborging is via een meervoudig intern controlesysteem voor alle Vion-bedrijven op dezelfde manier georganiseerd. Dr. Anne Hiller, dierenarts en directeur kwaliteit Vion Duitsland, vertelt hier meer over.

Kwaliteitsborging in de keten

Kwaliteitsborging begint al bij de veehouder. Het onafhankelijke IKB-systeem in Nederland en de QS Qualität und Sicherheit GmbH in Duitsland controleren de hygiëne in de stal en de diergezondheid volgens een speciaal ontwikkeld programma van eisen. Vion denkt mee over de verdere ontwikkeling van deze systemen. Verdergaande programma's met bijzondere criteria zoals het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming en biologisch bouwen daarop voort.

Kwaliteitssysteem in Vion-bedrijven

"Wij werken volgens een vast stramien en bepalen onze focus op basis van wetenschappelijke inzichten en de eisen van de klanten", legt Dr. Anne Hiller uit. De norm DIN ISO 9001 zorgt voor een uniform kader. "Dat klinkt misschien bureaucratisch, maar daardoor kun je wel tot een basissystematiek komen." 

Alle processen worden in een meertrapssysteem dag in dag uit intern gemonitord.

1e trap: dagelijkse controles in het HACCP-systeem

  • Dagelijkse checks met gestandaardiseerde hygiëne-checklists vóór het begin van de productie en tijdens de werkzaamheden.
  • Verdergaande speciale inspecties met betrekking tot de slachthygiëne, maar ook bij de expeditie van de producten.
  • Dierenwelzijnsinspecties door geschoolde medewerkers en het hoofd dierenwelzijn bij het uitladen, in de wachtstal en bij de slacht.

2e trap: "schaduwcontroles" volgens het 4-ogenprincipe

Voor elke interne controle staat een vaste cyclus van controles volgens het 4-ogenprincipe ingepland. Met regelmatige tussenpozen kijkt een extra medewerker bij de persoon, die voor de controles verantwoordelijk is, over de schouder mee. Dat noemen wij "schaduwcontroles". Daardoor wordt gewaarborgd dat de controles ook precies zo worden uitgevoerd als de bedoeling is.

3e trap: interne audits

Speciaal opgeleide auditoren van een andere Vion-locatie komen twee keer per jaar langs voor het uitvoeren van interne audits. Daarbij wordt gecheckt of de controlesystemen zo worden gehanteerd als de bedoeling is. Bij afwijkingen worden corrigerende maatregelen toegepast. Bij Vion-locaties waar wordt geslacht, vindt jaarlijks nog een extra audit plaats, gericht op dierenwelzijn. 

4e trap: microbiologische tests tijdens alle productiestappen

Jaarlijks worden bij Vion meer dan 100.000 bloedmonsters van varkenskarkassen afgenomen en meer dan 150.000 microbiologische tests uitgevoerd.

De bloedmonsters worden net na het slachten genomen. Met de bloedmonsters kunnen wij vaststellen welke bedrijven risico's lopen bij bepaalde voedselveiligheidscriteria. Verder in het proces worden vleesmonsters genomen (bijvoorbeeld van het karkas, organen, een karbonade etcetera). De vleesmonsters worden microbiologisch onderzocht. Door middel van de microbiologische tests zijn wij in staat om toezicht te houden op de hygiëneniveaus tijdens de verschillende stappen van het productieproces. Op die manier kunnen wij doorlopend monitoren of de inspanningen op de eerste drie trappen van ons kwaliteitssysteem effect hebben.