terug


DIERENWELZIJN | Vion niet betrokken in dierenwelzijnspublicaties NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceert vandaag (19-6-2018) een persbericht over dierwelzijnsafwijkingen die zijn geconstateerd bij Nederlandse slachterijen.
Geen van deze afwijkingen heeft betrekking op een locatie van Vion.

Vion hecht veel waarde aan dierenwelzijn en is zich bewust van de bijzondere verantwoordelijkheid voor de beheersing van dierenwelzijn die we als producent van vlees en vleesproducten hebben. Daarom is de beheersing van dierenwelzijn verankerd als integraal onderdeel van ons kwaliteitssysteem en vormt het een belangrijke kernwaarde van Vion.

Beheersing van dierenwelzijn

Alle slachterijen van Vion hebben speciale procedures en richtlijnen voor medewerkers die met dieren omgaan. Deze medewerkers worden allemaal regelmatig specifiek getraind om op een correcte manier met de dieren om te gaan. Hierbij is het eigen perspectief van het dier het uitgangspunt voor onze procedures om zo dierenwelzijn optimaal te borgen.

Op elke locatie houden speciaal getrainde animal welfare officers (AWO) toezicht bij het lossen, in de stal, bij het verdoven en bij het doden van de dieren op de naleving van de dierenwelzijnseisen. De speciale training van onze AWO’s wordt verzorgd door erkende dierenwelzijnsexperts.

Het gehele proces wordt door camera’s bewaakt en de beelden worden actief beoordeeld om ons proces continu te verbeteren.

Transparantie

Vion publiceert alle auditrapporten, waarschuwingen en boetes van de autoriteiten op haar website. Op deze wijze wil Vion open en betrouwbaar communiceren. Iedereen kan zich via de website van Vion informeren over de gang van zaken binnen de vestigingen van Vion ten aanzien van dierenwelzijn. Op de website is tevens het MVO-rapport van Vion beschikbaar.

Overheidstoezicht

Daarnaast worden al onze activiteiten gecontroleerd door de overheid. Tijdens het slachtproces is er altijd toezicht door officiële dierenartsen van de NVWA. Deze overheidsfunctionarissen zijn aanwezig in alle slachterijen en zien toe op een juiste omgang met de dieren, de gezondheidstoestand van de dieren en het proces van verdoven en doden van dieren. Hierbij staat het private cameratoezicht volledig ter beschikking.

Met deze maatregelen borgt Vion dierenwelzijn op een dagelijkse basis en garanderen we onze klanten een niet aflatende focus op de beheersing van het welzijn van dieren.

Vragen

Voor vragen naar aanleiding van de publicatie van de NVWA, verwijzen we naar onze brancheorganisatie COV.