terug


VERANTWOORDELIJKHEID | Vion publiceert eerste MVO-rapport

Voedsel in het algemeen, en vlees in het bijzonder, is een populair onderwerp van talrijke maatschappelijke discussies. Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s: dierenwelzijn, zaken met betrekking tot de supply chain (zoals traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit), de impact van vleesproductie op het milieu en volksgezondheid.

Vion neemt actief deel aan de maatschappelijke dialoog omtrent deze relevante thema’s en streeft ernaar om op enkele van deze thema’s als ‘game changer’ te acteren. Met andere woorden: wij willen dat het gaat om meer dan alleen vlees. Met de publicatie van ons eerste jaarlijkse MVO-rapport doen we verslag van onze inspanningen en prestaties. Ook willen we de dialoog met en creativiteit van onze stakeholders met betrekking tot deze belangrijke thema’s aanmoedigen.

Klik hier voor het MVO-rapport (Nederlands)
Klik hier voor het CSR report (English)
Klik hier voor het Corporate-Social-Responsibility-Bericht (Deutsch)