Nieuws

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws over Vion en actuele thema’s in de vleesindustrie.


DIERENWELZIJN | World Veterinary Association onderscheidt Anoxia-dierenarts Anette van der Aa

WVA-prijs voor beslis-ondersteuner euthanasie in de varkenshouderij.

Het bestuur van de World Veterinary Association heeft de Animal Welfare Award 2019 uitgereikt aan Anette van der Aa. De Nederlandse dierenarts, die werkt voor Anoxia, krijgt de onderscheiding voor het ontwikkelen van de ‘beslis-ondersteuner euthanasie’. Dat is een tool die varkenshouders gebruiken bij de beslissing om een zwak dier al of niet te euthanaseren.

PROJECT ESBLAT | Draagt ons varkensvlees bij aan de verspreiding van antibiotica resistentie?

Antibiotica worden wereldwijd gebruikt om bacteriële infecties te bestrijden bij mens en dier. Farmaceutische bedrijven verstrekken hiervoor aan beiden dezelfde antibiotica. Dit heeft tot een intensieve discussie geleid over het toedienen van antibiotica bij vee. Wanneer vee antibiotica krijgt, ontstaat het risico dat er antimicrobiële resistentie (AMR) optreedt bij bacteriën, die zich vervolgens verspreidt naar de mens via, bijvoorbeeld, vlees. Om de eventuele gevolgen hiervan voor de volksgezondheid te beperken, is het nodig te weten welke rol vlees speelt bij de overdracht van AMR.

DIERENWELZIJN | Vion niet betrokken in dierenwelzijnspublicaties NVWA

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) publiceert vandaag (19-6-2018) een persbericht over dierwelzijnsafwijkingen die zijn geconstateerd bij Nederlandse slachterijen.

Geen van deze afwijkingen heeft betrekking op een locatie van Vion.

MVO | Vion publiceert MVO-rapport 2017

Ons eerste MVO-rapport, gepubliceerd in april 2017, werd door alle belanghebbenden goed ontvangen en heeft in de bedrijfstak inmiddels navolging gekregen. In het tweede MVO-rapport hebben we de thema’s verbreed, van het deel van de waardeketen waarin wij actief zijn naar de totale keten. We hebben onze onderwerpen en verwante initiatieven ook verbonden aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Daarnaast hebben we twee belangrijke maatschappelijke kwesties opgenomen in het rapport: de milieuaspecten van veehouderij en de uitstoot van broeikasgassen door de vleesproductieketen.

TRANSPARANTIE | Vion wint Kristalprijs voor de snelste stijger 2017

Vion heeft gisteravond tijdens de Kristalprijsceremonie in Driebergen de Kristalprijs 2017 voor de snelste stijger op de Transparantiebenchmark van Nederland gewonnen voor haar MVO-verslag 2016. Francis Kint, CEO Vion: “Vion is heel trots en blij met het winnen van deze prijs. Het is een erkenning voor ons werk, onze durf en onze prestaties en voor de sector een enorme stimulans.”

VERANTWOORDELIJKHEID | Vion publiceert eerste MVO-rapport

Voedsel in het algemeen, en vlees in het bijzonder, is een populair onderwerp van talrijke maatschappelijke discussies. Deze discussies kunnen worden onderverdeeld in vier hoofdthema’s: dierenwelzijn, zaken met betrekking tot de supply chain (zoals traceerbaarheid, transparantie en productintegriteit), de impact van vleesproductie op het milieu en volksgezondheid.