WIJ LATEN ZIEN HOE WIJ GECONTROLEERD WORDEN

Hoe wij door externen gecontroleerd worden

Ons werk staat onder doorlopend toezicht van de verantwoordelijke veterinaire inspectiediensten. In Nederland is dit de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Tijdens de productie zijn in alle slachthuizen minimaal twee toezichthoudende dierenartsen aanwezig. Bovendien voeren onafhankelijke, erkende certificeringsbureaus controles uit en ook onze klanten sturen vaak aanvullend hun eigen controleurs op pad. Ook inspectieteams uit landen buiten de EU controleren in de Vion-bedrijven, met een exportvergunning voor die landen, regelmatig of aan de veterinaire eisen van elk van de exportlanden wordt voldaan. Dit betreft landen als de Verenigde Staten, China, Zuid-Korea en Rusland. Bij alle externe controles staat de vraag centraal hoe goed de Vion-controlesystemen werken en hoe Vion nog beter kan worden.

Controle door de NVWA

In alle slachthuizen van Vion hecht men grote waarde aan interne en externe controles. Van bijzondere betekenis voor de consument zijn de regelmatige controles door de NVWA. Hierbij gaat het in principe om officiële controles door de overheid op drie belangrijke gebieden: officiële slachtdier- en vleesinspecties (alleen slachthuizen), residucontroles (alleen slachthuizen) en het hygiënetoezicht van alle Vion-bedrijven.

Lees meer

Onafhankelijke controles

Onze producten en processen worden behalve via de interne en externe controlesystemen ook nog door onafhankelijke, erkende certificeringsbureaus gecontroleerd.

Lees meer