WIJ LATEN ZIEN HOE WIJ KWALITEIT BORGEN

KWALITEIT VAN BEGIN TOT EIND

Elke dag consumeren ongeveer 100 miljoen mensen wereldwijd een maaltijd met daarin ‘een beetje Vion’. Het is daarom onze belangrijkste taak om ervoor te zorgen dat het voedsel veilig en gezond is. Dat is alleen mogelijk door continu te investeren in moderne faciliteiten en intensief kwaliteitsmanagement. Onze gehele keten en productie is gericht op het leveren van de hoogste kwaliteitsstandaarden.

Hoe wij kwaliteit borgen

De kwaliteitsborging is via een meervoudig intern controlesysteem voor alle Vion-bedrijven op dezelfde manier georganiseerd. Dr. Anne Hiller, dierenarts en directeur kwaliteit Vion Duitsland, vertelt hier meer over.

Lees meer

"Ons dagelijks doel: uitsluitend onberispelijke producten"

Interview met Dr. Bert Urlings, dierenarts en directeur kwaliteit Vion

Lees meer

Hoe wij op dierenwelzijn controleren

Wij hechten grote waarde aan een hoog niveau van dierenwelzijn in onze slachterijen. Daarbij staan twee thema's op de voorgrond. Het gaat enerzijds om de technische infrastructuur en anderzijds om de procedures voor de medewerkers die met dieren omgaan. Ons controlesysteem is erop gericht om op beide terreinen continu te controleren of de regels worden gevolgd.

Lees meer